Rising Above Circumstances

Pastor Bill Wiebe

July 23, 2017 ()

Bible Text: Genesis Ch. 40 |

De Beloonung von Truh senn

Pastor Bill Wiebe

July 16, 2017 ()

Bible Text: Matäus 25:14-30 |

The Reward of Faithfulness

Pastor Bill Wiebe

July 16, 2017 ()

Bible Text: Matthew 25:14-30 |

Stoakje Femiljes Büen

Pastor Bill Wiebe

July 9, 2017 ()

Bible Text: 1. Mose 18:16-19 |

Building Strong Families

Pastor Bill Wiebe

July 9, 2017 ()

Bible Text: Genesis 18:16-19 |

Onnaufhenjijch

Pastor Bill Wiebe

July 2, 2017 ()

Bible Text: 1. Kor. 13:11 |

Independence

Pastor Bill Wiebe

July 2, 2017 ()

Bible Text: 1 Corinthians 13:11 |

Created by God for a Purpose

Pastor Bill Wiebe

June 25, 2017 ()

Bible Text: Gen. 1:26-31 |

Vodadach

Peter Thiessen

June 18, 2017 ()

1 2 3 31