Gott Moak Eldren - Pastor Peter Thiessen

Mar 10, 2024    Pastor Peter Thiessen

Un Gott muak Menschen, dee soo wieren aus hee, no sienem Plon. Hee muak Maunsmensch uk Frumensch. Un Gott säajend dee un säd: Mucht jie Kjinja haben un junt äwa de gaunze Ieed vemieren, un äwa de Ieed rejieren. Jie sellen Macht haben äwa de Fesch em Mäa, äwa de Väajel enne Loft un äwa aules waut doa oppe Ieed läft.

- 1 Mose 1:27-28