Woo Kjemm Ekj En Dit Loch Nenn?

Sep 25, 2022    Jake Giesbrecht

“Oba Josef säd to an: Enjst junt nich soo. Sie ekj en Gott siene Städ? Jie, muaken eenen beesen Plon jäajen mie, oba Gott haud eenen gooden Plon fa mie.”
– 1. Mose 50:19-20 (PB)