Fausten un Bäden - Johnny Marten

Jan 21, 2024    Johnny Marten

Oba de Tiet woat komen, wan de Briegaum ieescht woat von an wajch jenomen sennen; dan woaren see fausten.

- Lukas 5:35