Toop opp eene Städ - Pastor Peter Thiessen

May 28, 2023    Pastor Peter Thiessen

Toop opp eene Städ - Pastor Peter Thiessen


Aus dee Pinjstdach dan kjeem, wieren see aula opp eene Städ toop. Un plazlich hieeden see, soo aus em Storm, een ruzhendet Jelud vom Himmel, soo daut et em gaunzen Hus to hieren wia, wua see sauten.

- Apost 2:1-2